Kenmerken van DM

DM is eenvoudig
DM is een natuurlijke en eenvoudige meditatietechniek. Het maakt gebruik van een mantra. Deze zorgt dat je automatisch in je diepere stille transcendente laag komt. Het brengt het denken tot rust. Je mediteert vanuit een gemakkelijke stoel.

DM vraagt geen concentratie en kost geen moeite
In tegenstelling tot andere meditatietechnieken is deze meditatie moeiteloos. Het is geen concentratie methode. Door te mediteren halen we onze aandacht bij het denken vandaan. Concentreren betekent dat het denken toch nog actief is. En dit gebeurd bij DM niet. Bij DM maken we gebruik van de mantra. Deze zorgt automatisch dat we uit het denken komen.

DM is een unieke methode
DM kent een oude geschiedenis. Het komt uit de Indiase (vedische} tijd. Echter het is aangepast aan de moderne mens. Het maakt gebruik van de huidige inzichten maar blijft zijn oorsprong behouden.

DM maakt gebruik van een oude Indiase (vedische) techniek
DM maakt gebruik van vedische mantra. Deze mantra (woordklank) zorgt automatisch dat je naar stillere lagen van je bewustzijn gaat. De aandacht gaat van het denken weg en je ervaart een diepe rust. Je overstijgt het denken en vermoeidheid en spanningen worden van nature opgelost. Je geest komt rechtstreek in contact met zuiver bewustzijn.

DM is meer dan alleen een methode om stress en vermoeidheid op te ruimen.

Doordat we opruimen bij het mediteren krijgen we meer energie. Je gaat jezelf ervaren in stilte. Je gaat patronen in jezelf herkennen en je krijgt meer toegang voor je intuitie. Je gaat ervaren wat goed voor je is. Waar je krachten zijn en wat je kracht kost. Je gaat ervaren dat ontspanning, stilte een basis vormt voor het ontwikkelen van aandacht. Als je aandachtiger aanwezig bent , geniet je meer, en sta je meer in contact met de medemens

DM heeft een kwaliteitskenmerk

DM leraren hebben allen een tweejarige opleiding gedaan die post HBO wordt erkend. Ze worden erkend door het Dutch University College (DUC)en Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KNTO). Ze zijn landelijk verbonden met elkaar in een actieve beroepsvereniging. Daarnaast is de cursusleider ook geregistreerd fysiotherapeut en haptonoom. Dit maakt de cursus compleet en medisch goed onderbouwd.

DM is goed voor de gezondheid en het welbevinden.

De effecten van meditatie op de gezondheid zijn veel beschreven en er zijn veel wetenschappelijke publicaties. Ik verwijs u naar twee boeken die zijn beschreven door artsen over meditatie. Gezondheid uit het Zelf en Meditation Heals. Zie effect*.

 

kenmerken-van-dm.jpg