Wat is de oorsprong van DM?

Diepte Meditatie vindt zijn oorsprong in de Vedische beschaving uit India. Veda betekent in het Sanskriet: volledige kennis van het leven. In deze beschaving (2500 jaar voor Christus) waren mensen - Vedische zieners- aanwezig die een hogere ontwikkeling qua bewustzijn hadden bereikt. Zij konden het denken overstijgen en hadden zij het vermogen om de werking van het leven met al haar natuurwetten waar te nemen. Daarbij waren zij in volledige harmonie met hun omgeving en hadden ze daardoor een zenuwstelsel ontwikkeld dat volledig vrij was van spanningen. In de loop van tijd is zo een meditatievorm ontstaan, die mensen helpt dit stille bewustzijn te ervaren. Deze meditatievorm is van eeuw op eeuw en van generatie op generatie mondeling overgedragen.

Dat wat niet gezien kan worden en voorbij het denken ligt
Dat wat zonder oorzaak of deelname is
Dat wat onveranderlijk is, alles doordringt en overal aanwezig
Subtieler dan het subtielste
Dat is het eeuwige Zijn, waarvan de wijze weet dat het de oorsprong van alles is

Geschiedenis van Diepte Meditatie Amsterdam.

Twee leraren uit de Transcendente Meditatie hebben in 2001 de Transcendente Diepte Meditatie opgericht. (TDM) opgericht. Zij vonden dat er meer ruimte moet zijn voor nieuwe inzichten. Daarnaast wou men ook een andere organisatiestructuur. In 2014 werd TDM veranderd (na juridische correspondentie) in Diepte Meditatie (DM) om vergelijking met de organisatie van Transcendente Meditatie te voorkomen.

Diepte Meditatie wordt In Nederland onderwezen door onafhankelijke docenten en vindt plaats volgens een vaststaande, uniforme procedure in een goeroevrije organisatie. Het kent een beroepsvereniging van leraren en is post HBO erkend door Dutch University College (DUC) en Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KNTO).

KTNO

oorsprong-van-dm.jpg